Daftar Nabi Selain 25 Rosul yang Jarang Di Ketahui semua umat muslim pasti mengetahui mengenai nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kamu mungkin salah satu orang yang ernah menadzamkan nama-nama nabi tersebut di madrasah dulu. Padahal sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul Tuhan lebih banyak dari itu. disebutkan jumlah rasulnya saja mencapai 313, sedangkan jumlah semua Nabi dan Rasul mencapai 124.000.

Di Alquran disebutkan bebera nama yang diindikasikan sebagai salah satu Nabi Allah. Berikut ini adalah beberapa daftar nabi selain 25 rosul.

nabi

Daftar Nabi Selain 25 Rosul

  • Nabi Khidir atau Balya bin Malkan. Nama khidir berasal dari kata al-khidir yang artinya seseorang yang hijau yang melambangkan kesegaran jiwa dan pengetahuan. Nabi Khidir terkenal karena kisah menakjubkannya bersama Nabi Musa as yang termaktub dalam surat al-Kahfi, dalam surat itu disebutkan bahwa nabi musa bersma al-fata yakni seorang pemuda, namun tidak disebutkan secara tersurat pemuda tersebut bernama Khidir. Nabi Musa ikut bersma Khidir untuk mempelajari sisi lain dari ilmu Allah yang dianugerahkan padanya. Dalam kisah itu disebutkan bagaimana syarat yang diberikan NABI Khidir kepad Nabi Musa untuk tidak bertanya terkait dengan hal apapun yang dilakukan nabi Khidir. Namun hal-hal “gila” yang dilakukan Nabi Khidir di dalam perjalanan membuat Nabi Musa tak mampu menahan rasa penasarnnya, 3 pertanyaan pun dilontarkan NABI Musa, dikisahkan perjalanan NABI Musa dan Khidir pun berakhir. Hikmah yang terkandung dari kisah ini menunjukkan betapa liasnya ilmu Allah, jika diibaratkan ilmu Tuhan adalah lautan, sementara ilmu kita adalah sebutir pasir di lautan. Tak sepantasnya kita sombong dengan ilmu setinggi apapun yang kita miliki. Konon Nabi yang dikenal dengan NABI Khidir itu hingga kini masih hidup, ia berada di lautan.
  • Nabi Zulkarnain. Nama ini bermakna tanduk dua. Dalam Alquran diceritakan sosok Zulkarnain sebagai seorang raja yang kuat. Begitu kuatnya sosok Raja ini, kekuatan yang dianugerahkan oleh oleh Allah terhadapnya adalah kekuatan untuk menahan yajuz majuz di balik sebuah dinding yang kuat. Orang barat mengasosiasikan Nabi Zulkarnain ini dengan Iskandar Agung. Namun, pendapat ini ditentang oleh para ulama Islam. Gelar Zulkarnain selain untuk member nama Nabi yang satu ini juga digunakan untuk banyak gelar raja-raja, salah satunya adalah gelar yang disematkan pada Iskandar Agung asal Macedonia.
  • Nabi imran. Ada yang menyebutkan bahwa Imran yang kita yang diabadikan dalam sebuah nama Surat yakni surat Al-IMran pun merupakan seorang Nabi. Memiliki nama lengkap Imran bin Hasyim bin Amun. Dikisahkan ia Menikah dengan Hannah binti Faqud bin Qabil dan dikaruniakan seorang anak perempuan mulia, perempuan tersebut kita mengenalnya dengan nama Mariam atau Maria. Dari Mariam lah Imran memiliki seorang cucu,seorang Nabi dan Rasul yang bernama Isa, Nabi yang diutus bagi Bani israil. Allah memuji imran dan keluarga dalam kitabNya sebagaii keluarga yang shaleh. Bahkan Tuhan menyanding Imran bersama manusia-manusia pilihan lainnya dalam surat Ali Imran ayat 33, Allah berfirman : “Allah telah memilih Adam, dan Nuh, dan keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, di atas semua alam.” Keluarga imran terkenal sebagai keluarga yangbersahaja dan sederhana, dikatakan mereka tinggak di perkampungan Nazareth, Palestina, dan mengabdikan hidupnya untuk merawat baitul Maqdis, yang dalam kisah isra mi;raj dikatakan sebagai yempat isranya Nabi Muhammad saw.
  • Nabi Syith AS. Shith atau Shiyth yang berarti “ditempatkan atau ditunjuk” yang dalam kitab kejadian yakni kitab suci yang berbahasa Ibrani dan alkitab dikatakan bahwa nabi ini adalah anak dari nabi Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan di dunia. Dengan demikian name Syith adalah adik dari Qabil dan Habil. Ia dilahirkan setelah pasca kejadihan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Nama Set disebut sepuluh kali dalam Alkitab, tujuh kalinya di kitab Kejadian, dan sekali di kitab Bilangan,
  • Nabi yusha as. Nabi Yusha dikatakan sebagai sosok murid nabi Musa yang menemaninya dalam perjalanan mencari ilmu. Ia bernama Yusha bin Nun. Bukti kenabiannya adalah mukjizat yang nyata yang diberikan Allah kepadanya. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusa lah yang membawa keluar bani Israil dari padang pasir. Mereka melakukan perjalanan hingga menyebrangi Sungai yordania hingga akhirnya sampailah ke kota Jerico.
  • Nabi Syam-un as. Nabi ini memang tidak dikisahkan dalam Alquran, namun dalam qishal al-anbiya disebutkan. Dalam kitab itu dikisahkan sosok Nabi Muhammad saw yang tersenyum. Ketika ditanya oleh sahabat beliau menjelaskan bahwa sosok yang membuatnya tersenyum adalah karena Nabi diperlihatkan oleh Tuhan sesosok Nabi yang bernabi Nabi Syam’un , nabi yang tidak memiliki pengikut, sehingga di padang mashyar ia sendirian , dan masuk surga pun seorang diri.
  • Nabi Hanzalah as.  Kisah nabi ini memang tidak diceritakan dalam Alquran, namun kisah umat yang dibimbingnya terdapat dalam kitab suci. Nama lengkapnya adalah Hanzalah bin Sifwan. Menurut ibnu Katsir dalam Qishas al-Anbiya disebutkan bahwa ia diutus ke Yaman untuk mengajak beriman kepada Allah. Alquran mengabadikan kisah umat yang dibimbingnya dalam surat Al Furqaan ayat 38 yang bermaksud : ‘Dan (demikian juga Kami telah binasakan) Aad dan Thamud serta Ashaabur-Rassyi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu.
  • Nabi Hagal as. Ia merupakan salah satu dari dua belas nabi-nabi kecil dan penulis kitab hagal. Beliau merupakan nabi ertama dari 3 nabi yang bermula pada sejarah yahudi yang dimulai sejak kepulangan mereka dari Babylon.

Baca juga : Penemuan Arkeologi Paling Mengerikan Sejagat

Itulah beberapa nabi selain 25 rosul yang disebutkan dalam beberapa kisah.